loading...

Regulamin zakupów

§1

Postanowienia ogólne


  1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
  2. Właścicielem Sklepu jest: FiaF Ann-Sofie Furman, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 5/1 70-464, tel. 505311838, email: [email protected]
  3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
  4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
  5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  6. Towary dostępne w Sklepie są produktami używanymi z widocznymi na zdjęciach wadami lub uszkodzeniami.
  7. Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnych źródeł i nie posiadają obciążeń prawnych.


§2

Zamówienia


  1.  Zamówienia można składać w następujący sposób:
    a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
    b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
    c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
  2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
  3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
  4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.


§3

Płatności


  1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

    a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
    b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,
    c) poprzez Paypal – wówczas Sklep rezerwuje towar i wysyła go na wskazany przez klienta adres, zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez system Paypal,
    d) płatność przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym – wówczas Sklep rezerwuje towar do momentu zgłoszenia się klienta i dokonania przez niego płatności. Maksymalny czas rezerwacji towaru w tym przypadku to 14dni,
    e) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.
  2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Towar wysyłany jest z opcją „Ostrożnie”, co zwiększa koszt przesyłki, jednakże zabezpiecza towar przed ewentualnym uszkodzeniem oraz reklamacją z nim związaną.
  3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.


§4

Wysyłka towaru


  1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
  2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
  3. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).
  4. Wysyłka towaru, po zaksięgowaniu wpłaty , następuje najpóźniej po 2 dniach roboczych.


§5

Reklamacje


  1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub rachunek).
  2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać na własny koszt, do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
  3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
  4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
  5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.


§6

Prawo odstąpienia od umowy


  1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
  2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, powinien być kompletny, w opakowaniu, w którym Klient otrzymał towar , nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
  4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
  5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
  6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
  7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:
    a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
    b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
    c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
    d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
    e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
    f) dostarczania prasy,
    g) usług w zakresie gier hazardowych.
  8. Towary sprzedawane w naszym antykwariacie, które są dostosowywane do potrzeb kupującego (na przykład zmiana rozmiaru pierścionka , obrączki, grawer lub inne zmiany na zamówienie) lub produkowane na zamówienie, nie podlegają prawu zwrotu zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r., nr 22, poz. 271)

    Zgodnie z powyższą ustawą pozostałe towary mogą zostać odesłane w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki wraz z pisemnym oświadczeniem. Warunkiem zwrotu towaru jest odesłanie na własny koszt produktu nieużywanego i niezniszczonego, oryginalnie zapakowanego, z nieoderwanymi metkami i dowodem zakupu. Zwrot pieniędzy za towar (bez uwzględnienia kosztów przesyłki) następuje za pośrednictwem przelewu lub przekazu pocztowego.


§7

Ochrona prywatności


  1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
  2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
  3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.


§8

Własność intelektualna


  1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu


  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
  2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.